Strategia


MISJA:

Misją przedsiębiorstwa Suwrem jest innowacyjny oraz zrównoważony rozwój w obszarze diagnostyki i utrzymania ruchu urządzeń dźwignicowych, zapewniający trwały wzrost wartości przedsiębiorstwa i osiąganie pełnej satysfakcji Klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodny z polityką bezpieczeństwa technicznego.

 

WIZJA:

 Suwrem dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą w regionie północnej Polski pod względem jakości wykonywanych usług, jakości obsługi Klienta oraz profesjonalnego zarządzania. Naszym celem nadrzędnym jest być wiodącą firmą serwisową, zapewniając tym samym rentowny oraz zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

 

CELE:

Dostarczanie Klientom kompleksowego pakietu usług i bezpiecznych rozwiązań o zaplanowanym i określonym standardzie, który zapewni oczekiwany stopień satysfakcji Klientów oraz spełni wymagania prawa,

  • Systematyczne wdrażanie przyjaznych środowisku i bezpiecznych technologii zgodnych ze strategią działania przedsiębiorstwa oraz racjonalizacja kosztów poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań,
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne wszędzie gdzie jest to możliwe,
  • Gromadzenie i rozwijanie najlepszych praktyk w zakresie napraw i remontów z jednoczesnym przestrzeganiem zasad środowiskowych, higienicznych i bezpieczeństwa pracy zgodnie z wymaganiami norm oraz przepisami prawa,
  • Stosowanie systemu identyfikacji dla elementów, podzespołów, terminów usług ,który umożliwia identyfikację kompleksowej usługi i jej powiązanie z poszczególnymi etapami oraz zapisami odnoszącymi się do dostaw i procesu napraw.

 

METODY OSIĄGANIA CELÓW:

  •  Rozwijanie wiedzy i kwalifikacji pracowników oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia jak największego ich zaangażowania i motywacji,
  • Właściwe oraz zgodne z przepisami prawa i innymi wymogami prowadzenie procesów oraz gospodarowanie odpadami,
  • Nawiązanie z Klientami, Dostawcami i Podwykonawcami trwałych oraz partnerskich kontaktów handlowych.
  • Stały nadzór i udoskonalanie standardu obsługi Klienta i oferty usługowej,
  • Ciągłe, zaplanowane doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.