Oferta


W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 

  • kompleksowe usługi w zakresie utrzymania ruchu w obrębie obsługi sieci energetycznych,   maszyn i urządzeń przemysłowych oraz  pełnej obsługi urządzeń dźwignicowych.
  • montaż i demontaż  żurawi, wciągników i wciągarek łańcuchowych oraz linowych.
  • remonty, przeglądy oraz naprawa wszelkich urządzeń dźwignicowych,
  • wykonywanie okresowych przeglądów elektryczno - mechanicznych,
  • konserwacja urządzeń dźwignicowych, suwnic, wciągników, żurawi, podestów ruchomych oraz  wózków jezdnych,
  • konserwacja oraz wykonywanie przeglądów technicznych zbiorników ciśnieniowych wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • przygotowanie dźwignic wraz z wszelką wymaganą dokumentacją do odbiorów przez UDT,
  • montaż, modernizacja i remonty torów oraz podtorzy dźwignicowych w systemie tradycyjnym oraz w systemie elastycznego mocowania szyn,